Hemşirelik Eğitim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka Ersoy (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Elif Aşık
Doç. Dr. Esin Çetinkaya Uslusoy
Dr. Öğr. Üyesi Tangül Aytur Özen
Dr. Öğr. Üyesi Şerife Tutar
Dr. Öğr. Üyesi Kamuran Cerit
Arş. Gör. Tuğçe Kaplan Uyan
Hem. Fatma Pehlivan
Hem. Ayça Kaya Özşakrak

 

İçerik metinlerini buraya yazabilirsiniz.