Misyon

Nitelikli lisans ve lisansüstü eğitim programları ile ülkenin sağlık bakımı gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen, birey, aile, topluma sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hemşirelik bakımı sunabilen, araştırıcı, eğitimci, uygulayıcı, yönetici ve lider hemşireler yetiştirmektir.