Kurumlar Arası ve Kurum İçi Yatay Geçiş Komisyonu

Öğr. Gör. Fatime Uysal (Komisyon Başkanı)
Arş. Gör. Dr. Çiğdem Erdem
Arş. Gör. Dr. Ayyüce Tuba Koçak
Hem. Ayça Kaya Özşakrak