AKTS Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi İlknur ATASEVER (Komisyon Başkanı)
Arş. Gör. Dr. Filiz SALMAN