Hakkımızda

Hemşirelik Bölümü, ilk olarak 1994 yılında Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra eğitim sürecine 1996 yılında açılan Isparta Sağlık Yüksekokulunda devam etmiş ve 2009 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim ve öğretim sürecine devam etmektedir. Bölümümüzün misyonu, nitelikli lisans ve lisansüstü eğitim programları ile ülkenin sağlık bakımı gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen, birey, aile, topluma sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hemşirelik bakımı sunabilen, araştırıcı, eğitimci, uygulayıcı, yönetici ve lider hemşireler yetiştirmektir. Bölümümüzün vizyonu, öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde model oluşturan ve tercih edilen; hemşirelik bilim ve sanatının gereklerini, toplumun sağlık bakımını karşılamada en üst düzeyde kullanabilen, yaratıcı ve güvenilir hemşireler yetiştiren; bir eğitim kurumu olmaktır. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde lisans programlarının her yılı, iki yarıyıldan oluşmaktadır. Bir yarıyıl 14 haftadır. Fakültemizde ayrıca yaz okulu programı mevcuttur. 4 yıllık lisans programını başarıyla bitiren öğrencilerimize Lisans Diploması ve Hemşire unvanı verilmektedir. Bölümümüzün felsefesi, sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliğini öngören, aile, toplum ve bireye bütüncül bir yaklaşım sunmada temel oluşturan inanç ve ilkeler üzerine odaklanmaktadır. Bölümümüzde 1 Profesör, 4 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi, 11 Araştırma Görevlisi hizmet vermektedir. Ayrıca Hemşirelik Esasları Anabilim dalı Yüksek Lisans Programı, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programı bulunmaktadır.

Akademik Analizler