Lisans Programının Amaç, Hedef ve Öğrenme Çıktıları

1. Mezunlarımız ulusal ve uluslararası sağlık bakım alanlarında hemşire olarak istihdam edilir.
2. Mezunlarımız, hemşireliğin rol ve işlevlerini yerine getirmek için, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek mesleki gelişimini sürdürür.
3. Mezunlarımız, mesleki etik ilkeler doğrultusunda, kanıta dayalı uygulamaları kullanarak birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılar.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde okutulan desler, temel mesleki dersler, destek dersleri ve beşeri dersleri olmak üzere 3 grupta toplanmaktadır. Hemşirelik Programında dersler; kuramsal, uygulamalı, laboratuar, araştırma proje yürütme, seminer ve makale sunumu şeklinde olup bireyleri mesleki yaşantıya hazırlamayı hedeflemektedir.

1. Hemşirelik alanında bilimsel gelişmeler doğrultusunda, hemşirelik rol ve işlevlerini yerine getirebilecek temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2. Kanıta dayalı uygulamaları kullanarak bütüncül hemşirelik bakımı verir.
3. Bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak her türlü araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
4. Bireysel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser.
5. Hemşirelik uygulamalarında problem çözme, karar verme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
6. Etkili iletişim kurar.
7. Temel düzeyde iletişimi sürdürecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dilini kullanır.
8. Hemşirelik uygulamalarında yenilikçi, bilimsel ve bakım teknolojilerini kullanır.
9. Bireyselleştirilmiş, güvenli, kaliteli hemşirelik bakımına liderlik eder.
10. Mesleki uygulamalarında yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun sağlıkta kalite standartları doğrultusunda çalışır.
11. Toplum sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.