Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Şerife Tutar (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Esin Çetinkaya Uslusoy
Doç. Dr. Elif Aşık
Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka Ersoy
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Ağralı
Arş. Gör. Fadime Gamze Bolattürk
Arş. Gör. Kübra Yılmaz