AR-GE Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Kamuran Cerit (Komisyon Başkanı)
Arş. Gör. Dr. Afra Çalık
Arş. Gör. Kübra Yılmaz
Arş. Gör. Günferah Şahin
Öğ. Gör. Fatime Uysal

 

İçerik metinlerini buraya yazabilirsiniz.