WEB komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Ağralı (Komisyon Başkanı)
Arş. Gör. Dr. Ayşe Aydınlı
Arş. Gör. Dr. Afra Çalık
Arş. Gör. Dr. Ayyüce Tuba Koçak
Arş. Gör. Feyza Bardak