Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Fatma Başalan İz (Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Atasever
Öğ. Gör. Dudu Çetinkaya
Öğr. Gör. Sema Soysal
Arş. Gör. Dr. Betül Bayrak
Arş. Gör. Dr. Filiz Salman
Arş. Gör. Dr. Çiğdem Erdem
Arş. Gör. Feyza Bardak
Arş. Gör. Günferah Şahin

 

 

İçerik metinlerini buraya yazabilirsiniz.