Programın Öğrenme Çıktıları

1 Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olabilen
2 Bireyin bütüncül ve hümanist yaklaşımla bakım gereksinimlerini saptayabilen
3 Bakım Gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlayabilen
4 Saptadığı gereksinimlere yönelik profesyonel bakım verebilen
5 Verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilen
6 Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkili biçimde yürütebilen
7 Ülke sağlığının yükseltilmesi çalışmalarına etkin ve etkili katılabilen ve katkısının sonucunu değerlendirerek ileriye dönük hedefler saptayabilen, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler belirleyebilen
8 Ulusal ve Uluslar arası mesleki platformlarda yerini alabilen
9 Sorumluluklarını bilinçli taşıyabilen ve yetkilerini doğru kullanabilen
10 Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen
11 Hemşirelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilen
12 Sağlık bakımının yükseltilmesinde araştırma yoluyla bilgi tabanının ilerletilmesinde, uygulamacı, bilim adamı ve eğitici olarak geleceğin öncüleri olabilen
13 Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir
   
   
 

 

Yayın Tarihi: 11/09/2012
Okunma Sayısı: 1982