Mezun Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydınlı (Komisyon Başkanı)
Arş. Gör. Dr. Betül Bayrak
Arş. Gör. Dr. Filiz Salman
Arş. Gör. Kübra Bulut
Arş. Gör. Feyza Bardak
Arş. Gör. Günferah Şahin
Arş. Gör. Tuğçe Kaplan Uyan‍