Tüm Hemşirelik Bölümü Öğrencilerimizin Dikkatine

TÜM HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;

(1. Sınıfa yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ve 2. 3. ve 4. Sınıf öğrenciler)

Hemşirelik bölümü öğrencilerinin serolojik test sonuçlarına (HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV) baktırması ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri’ni yeni dönem başlamadan tamamlaması gerekmektedir.

Öğrenciler “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri”ni alabilmek için SDÜNet (https://sdunet.sdu.edu.tr) üzerinden Öğrenci Eğitim Modülüne (OGEM) giriş yapmalıdır.

Öğrenciler serolojik test sonuçlarını (HbsAg, Anti-HBS, Anti-HCV, Anti-HIV) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikalarını 12.02.2024 tarihine kadar aşağıda yer alan sınıflarından sorumlu öğretim elemanına teslim etmelidir. Ayrıca “Sürekli İyileştirme-Geliştirme ve Risk Değerlendirme Komisyonu Öğrenci Takip Formu”nun ilgili bölümlerini doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir. Serolojik test sonuçlarını paylaşmayı red etmeniz durumunda ise; “Sürekli İyileştirme-Geliştirme ve Risk Değerlendirme Komisyonu Öğrenci İzlem/Aşı Bilgi Paylaşımı Red Formu” nu doldurarak teslim etmelisiniz.

Sınıflara göre sorumlu öğretim elemanı;

1. Sınıf A şubesi öğrencilerinin takibini Arş. Gör. Dr. Ayşe Sevim Akbay Kısa, 1. Sınıf B şubesi takibini Dr. Öğr. Üyesi Hatice Ağralı,

2. Sınıfların takibini Arş. Gör. Dr. Afra Çalık,                         

3. Sınıfların takibini Doç. Dr. Altun Baksi ve

4. Sınıfların takibini Dr. Öğr. Üyesi Tangül Aytur Özen yapmaktadır.

Bilgilerinize sunulur…

Öğrenci Takip Formu

Yayın Tarihi: 06/10/2023
Okunma Sayısı: 541