TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2023 yılı 2. Dönem Çağrısı Destek Hakkı Kazananlar

Bölümümüz "TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2023 yılı 2. Dönem çağrısı desteğine başvurmuş olup kazananları tebrik ederiz. Kazananların listesi aşağıda yer almaktadır.

 

Öğrenci Adı-Soyadı Danışman Adı-Soyadı Proje Adı
Pelin KAÇAR Prof. Dr. Fatma BAŞALAN İZ 65 Yaş Üstü Bireylerin Ekolojik Bakış Açısıyla Yaşlılıkta Bağışıklanmaya İlişkin Görüşlerinin Yaşam Kalitesi Ve Günlük Yaşam Aktivitesiyle İlişkisinin İncelenmesi
Medine Eylül GÜLÇOPUR Doç. Dr. Elif AŞIK Hemşirelik Öğrencilerinin Elektronik Sigara İle İlgili Bilgi Ve Tutumlarının İncelenmesi
Habibe ÖZCAN Dr. Öğr. Üyesi İlknur ATASEVER Üniversite Öğrencilerine Podcast Tabanlı Verilen Üreme Sağlığı/Cinsel Sağlık Eğitim Programının Üreme Davranışları Ve Cinsel Mitler Üzerine Etkisi
Dilek ŞENER Dr. Öğr. Üyesi İlknur ATASEVER Gebelere Doğum Öncesi Dönemde Verilen Podcast Tabanlı Emzirme Eğitiminin Emzirme Öz Yeterliliği Üzerine Etkisi
Enis İsmail TOPSAKAL Arş. Gör. Feyza BARDAK Ebeveynlerin Aşı Tutumlarının Belirlenmesi: Aşı Okuryazarlığı Ve Dijital Ortamda Sağlık Bilgisi Edinme

 

Yayın Tarihi: 22/03/2024
Okunma Sayısı: 162