Hemşirelik Bölümü'nü Tercih Edecek Öğrencilerin Dikkatine;

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ’NÜ TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE;

  •  Hemşirelik Bölümü, üniversitemizin Doğu Yerleşkesinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi içinde yer almaktadır.
  • Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimiz; Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde lisans programlarının her yılı, iki yarıyıldan oluşmaktadır. Bir yarıyıl ortalama 14 haftadır. Hemşirelik programında dersler dört (4) eğitim-öğretim yılı sürmektedir. Bu süreçteki derslerin çoğunluğu temel tıp bilimleri ve mesleki uygulamalı bilimler ile ilgili derslerden oluşmaktadır. 4 yıllık lisans programını başarıyla bitiren öğrencilerimize Lisans Diploması ve Hemşire unvanı verilmektedir.
  • Öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinde tüm derslerde en az bir vize ve bir final sınavı yapılmak zorundadır. Ayrıca uygulamalı derslerde uygulama değerlendirmesi hem vize hem de final notuna eklenerek hesaplama yapılmaktadır. Uygulamalı dersler için uygulama değerlendirme formları bulunmakta olup her bir öğrenci için kriterlere uygunluk bu formlar üzerinden değerlendirilerek yapılır. Alınan dersin içeriğine uygun olarak kısa sınavlar, sözlü̈ sınavlar, uygulamalı sınavlar, etkinlikler, projeler, seminer notları değerlendirmede kullanılmaktadır.
  • Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimizin; temel tıp bilimleri ve bazı uygulamalı derslerde beyaz önlük, klinik uygulamalarda ise bölümümüzce belirlenmiş kriterlere uygun forma giyme zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Alınan dersler kapsamında yapılan uygulamalarda öğrencilere herhangi bir ücret ödenmemektedir. Uygulamalarla ilgili esaslar Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Uygulamaları Yönergesi’nde yer almaktadır.
  • Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimizden, sınav veya öğretim hizmetleri karşılığında herhangi bir öğretim gideri talep edilmemektedir.
  • Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimiz; isteğe bağlı ya da zorunlu olarak yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına dahil olmamaktadırlar.
  • Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimiz, Süleyman Demirel Üniversitesi- Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’nca yürütülen kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme, yemek bursu, Başbakanlık Bursu gibi imkanlardan belirli koşulları sağladıkları takdirde yararlanabilmektedir. 

 

Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

 

Yayın Tarihi: 25/07/2022
Okunma Sayısı: 517