Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Çalışmaları

Bölümümüz akreditasyon kapsamında ilk toplantısını ve sunumunu 22 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirmiştir.

https://taslak.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/308/other/39297.jpg

Akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, hemşirelik eğitiminin geçmişten günümüze kadar uzanan serüvende kat ettiği yolları ve geleceğe yönelik yapılabilecek öğrenme modellerinden söz edilmiştir. Sunumda ayrıca, Benner ve arkadaşlarının (2010) yapmış olduğu çalışmalara bağlı olarak hemşirelik mesleğini acemilikten uzmanlığa giden yolda yapılan uygulamalar ile güncel yaklaşımları da içeren bakış açısıyla öğrenme modelleriyle eğitim verilmesi görüşü üzerine önerilerde bulunulmuştur.

https://taslak.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/308/other/39301.jpghttps://taslak.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/308/other/39298.jpgttps://taslak.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/308/other/39299.jpghttps://taslak.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/308/other/39300.jpg

Yayın Tarihi: 22/10/2021
Okunma Sayısı: 236