Bölümümüz Öğretim Üye ve Elemanlarına Yönelik Eğitimde Oyunlaştırma Semineri Düzenlendi

Bölümümüz hocalarından Araş. Gör. Dr. Afra Çalık, "Eğitimde Oyunlaştırma ve Web 2.0 Araçlarının Kullanımı" konularında seminer verdi.

 

 

 

Yayın Tarihi: 10/10/2023
Okunma Sayısı: 55