2021 Akademik Performans Ödül ve Biniş Giyme Töreni

     Akademik ve toplumsal katkı faaliyetleri çerçevesinde üniversitemize katkı sağlayan personelimiz ve akademik kariyerlerinde yükselme gösteren akademisyenler için “2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Ödül ve Akademik Biniş Giyme Töreni” 16 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşti.

      Ödül Komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde "Toplumsal Katkı Ödülü"nü almaya hak kazanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Akademisyen Arş. Gör. Dr. Hatice AĞRALI'dır. "Toplumsal Katkı Ödülü" kapsamında; toplumsal katkı politikamızın “Toplumun Sağlık, Spor, Sosyal, Kültürel, Eğitim ve Çevre Alanında Gelişimine Katkı Verilmesi” esasına uygun olarak yürüttüğü çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

  https://w3.sdu.edu.tr/haber/11221/2021-akademik-performans-odul-ve-binis-giyme-toreni-gerceklestirildi 

Yayın Tarihi: 21/11/2022
Okunma Sayısı: 76