Akreditasyon Komisyonu Üyeleri

Akreditasyon Komisyonu Üst Kurul Üyeleri

 

Prof. Dr. Emel TAŞÇI DURAN

Doç. Dr. Fatma BAŞALAN İZ

Doç. Dr. Esin ÇETİNKAYA USLUSOY

Doç. Dr. Altun BAKSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şerife TUTAR

Dr. Öğr. Üyesi Kamuran CERİT

Arş. Gör. Dr. Ayşe AYDINLI

Arş. Gör. Dr. Ayşe Sevim AKBAY KISA

Arş. Gör. Dr. İlknur ATASEVER

Arş. Gör. Dr. Filiz SALMAN

Arş. Gör. Kübra YILMAZ