Programın Amaçları

Amaçları;


-Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olabilen,
-Bireyin bütüncül ve hümanist yaklaşımla bakım gereksinimlerini saptayabilen,
-Bakım Gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlayabilen,
-Saptadığı gereksinimlere yönelik profesyonel bakım verebilen,
-Verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilen,
-Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkili biçimde yürütebilen,
-Ülke sağlığının yükseltilmesi çalışmalarına etkin ve etkili katılabilen ve katkısının sonucunu değerlendirerek ileriye dönük hedefler saptayabilen, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler belirleyebilen,
-Ulusal ve Uluslar arası mesleki platformlarda yerini alabilen,
-Sorumluluklarını bilinçli taşıyabilen ve yetkilerini doğru kullanabilen,
-Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen,
-Hemşirelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilen,
-Sağlık bakımının yükseltilmesinde araştırma yoluyla bilgi tabanının ilerletilmesinde, uygulamacı, bilim adamı ve eğitici olarak geleceğin öncüleri olabilen,
-Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir.

Yayın Tarihi: 11/09/2012
Okunma Sayısı: 1792