Misyon

Nitelikli lisans ve lisans üstü eğitim programları ile yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek, ülkenin sağlık bakımı gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen, birey, aile ve toplum sağlığını geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hemşirelik bakımı sunabilen; araştırıcı, eğitimci, uygulayıcı, yönetici ve lider hemşireler yetiştirmektir.