Farabi Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AYDINLI (Komisyon Başkanı)
Öğr. Gör Yurdagül ŞAHİN
‍‍