Öğrenci Memnuniyet Anketleri

Bu anketler, öğrencilerimizin bölümümüz ile ilgili görüşlerini belirlemek ve memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Bu amaçla sizlerin görüş ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız.

Anketlerden elde edilen bilgiler kalite yönetim sistemi çalışmalarında kullanılacaktır. Ankete vereceğiniz samimi ve doğru cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri yapmamıza olanak verecektir. 

Aktif Lisans Öğrencileri Memnuniyet Anketine erişmek için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGaPFqBmOJNHoUPBUOQ9hX94P21d0Tnk0KH1TFteVMcwnmEw/viewform?usp=sf_link

 

Yeni Kaydolmuş Aktif Öğrenci Anketine erişmek için tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/1numNOxtZKWwp8471PfRFRaLpbHJn2snjEaU5HOpZG6U/edit