Tarihçe

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü 2002-2003 döneminde ilk öğrencilerini alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra Isparta Sağlık Yüksekokulu'nun kapatılarak; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 02/02/2009 tarihli ve 3024 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/02/2009 tarihli kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Öğrencilerimiz lise eğitimi sonrası SAY-2  puanıyla bölümümüze girmektedirler.

Bölümümüzde sekiz yarıyıllık (dört yıl) lisans düzeyinde eğitim verilir. Birinci yılda temel tıp bilimleri dersleri ağırlıktadır. İkinci yılda fizyoterapide değerlendirme yöntemleri, çeşitli elektroterapatik aletlerle tedaviler ve tedavi edici egzersizler öğretilir. Üçüncü yılda uygulama ağırlıklı olarak özel rehabilitasyon teknikleri ve hastalıklara özel rehabilitasyon yaklaşımları üzerinde durulur. Son yıl ise klinik çalışmalar (stajlar) yapılır. Klinik çalışmalar SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ve Isparta ili içindeki çeşitli sağlık kurumlarında ve Isparta Huzurevi’nde yapılmaktadır.

Meslektaşlarımız ülkemizde ve yurt dışında mezuniyet sonrası, bilim uzmanlığı ve doktora programları ile eğitimlerini devam ettirebilirler.