Öğrenci Akademik Danışmanlıkları

Danışman görevlendirmeleri bölümümüz web sayfasından ilan edilmektedir. Öğrenciler ve danışmanı olan öğretim üyesi danışmanlık toplantıları ile bireysel veya toplu şekilde görüşme yapabilmektedir. 

Danışmanlık etkinlikleri öğrenci portfolyosu ile takip edilmektedir. Akademik danışmanlık sisteminin iyileştirilmesi adına küçük gruplarla danışmanlık yürütülmektedir.

Akademik danışmanlık yapan öğretim üyesi ve danışmanlık alan öğrencinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

Danışman sorumlulukları;

a) Akademik Danışman; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir.

b) Eğitim-öğretimle ilgili, Süleyman Demirel Üniversitesi Lı̇sans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelı̇ği’ni, yönerge, senato kararı, üniversite yönetim kurulu ve bölüm kurulu kararlarını takip etmek,

c) Her eğitim-öğretim yılı/yarıyılı, ders kayıtları, öğrencilerin kayıt oldukları, ekledikleri ve bıraktıkları ders kayıtlarını onaylayarak kesinleştirmek, ders seçim işlemlerinde yardımcı olmak, ilgili dokümanları Öğrenci İşleri birimine vermek.

Öğrenci sorumlulukları;

a)      Hak ve sorumluluklarıyla ilgili Üniversitenin ilgili yönetmelik ve yönergeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara uygun davranmak,

b)     Ders kaydını “Akademik Takvim”de belirtilen sürelerde Süleyman Demirel Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak OBS üzerinden yapmak ve ders seçimini tamamladığında akademik danışmanıyla iletişime geçerek “Ders Seçim Onayı” almak,

c)      İletişim bilgileriyle ilgili değişiklikleri akademik danışmanına ve “Bölüm Öğrenci İşleri Birimi’ne” bildirmek.

d)      İlân edilen görüşme gün ve saatlerine uymak kaydıyla paylaşmak istediklerini sorunlarını bu saatler arasında danışmanı ile görüşmek,

e)      Müfredat dışı etkinlik uygulanması durumunda kaydolmak için yarıyılın birinci haftası içinde danışmanına başvurmak,

f)       Ders Kayıt yenileme işleminden tamamen öğrenci sorumludur.

 

Akademik danışmanlık saatlerine ulaşmak için tıklayınız.