Mezun İzleme Sistemi

Bölümümüz mezun olan öğrencilerle iletişimin kopmamasını, mezuniyet sonrasında dış paydaş olarak mezunların durum analizlerinin yapılmasını ve mezunlarla bölüm arasındaki etkileşimin sürdürülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla Mezun İzleme Komitemiz her bahar yarıyılı sonunda toplanmaktadır. 

Oluşturulan komite, mezun öğrencilerin akademik gelişimlerini, istihdam durumlarını ve karşılaştıkları sorunları izler. Mezun öğrencilerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak eğitim-öğretim konusunda geliştirilmesi gerektiği düşünülen noktaları bölüm başkanlığına iletir. Mezunlar ile öğretim elemanları ve aktif öğrencileri yılda en az bir kez bir araya getirecek kariyer günleri ya da toplantı gibi etkinlikler düzenleyerek karşılıklı fikir alışverişi için ortam oluşturur. Bölümümüz web sayfası üzerinden mezun memnuniyet anketinin uygulanmasını sağlayarak mezunların öğrenim süreçlerinde bölüm olanakları ve öğretim programları hakkında düşüncelerini belirler.