Hakkımızda

Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine birçoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir. Fizyoterapistlik yapabilmek için, bu mesleğin eğitimini veren 4 yıllık bir lisans programını bitirmiş olmak ve diplomanın T.C. Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir. Mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek bilim uzmanlığı, doktora, doçent, profesör unvanı alabilirler. Gelişmiş ülkelerde son yıllarda fizyoterapistlerin tedavi edici rollerine, koruyucu fizyoterapi ve halk sağlığı yaklaşımlarıyla, sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici rolleri eklenmiştir. Bu uygulamalarıyla da herkes için sağlık hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. Fizyoterapistlerin istihdamı, tıbbın birçok alanında mümkün olmaktadır. Bölümümüzde 2 profesör, 5 doktor öğretim üyesi ve 5 öğretim elemanı olmak üzere toplamda 12 akademik personel hizmet vermektedir. Ayrıca Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programı bulunmaktadır.

Akademik Analizler