2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş kesin kayıt işlemleri !!!!!!

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş kesin kayıt işlemleri

KESİN KAYIT İŞLEMİ

https://sis.sdu.edu.tr/oibs/hoa_app adresinden online yapılacaktır.

NOT: Kayıt için istenen belgeler en geç 29 Eylül 2023 tarihine kadar kayıt yaptırılan birimlere elden teslim edilecektir.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

Başvuru evraklarına ilave olarak

1- Vesikalık Fotoğraf (2 adet)

2- 28 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge

3- II.Öğretim Programlarına geçiş yapan öğrencilerden öğrenim ücretinin yatırıldığını (Üniversitemize) gösteren banka dekontu (Kayıt esnasında öğrenci numarası alındıktan sonra yatırılacaktır)

4- Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (Öğrencinin dosyası istenirken ilgili Üniversiteye iade edilecektir)

5- Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Fakülte ve Yüksekokul vb.) taşınıra kayıtlı materyaller (kitap, cihaz vb. materyal)

6- Transkript ve Ders İçeriği. (Ders muafiyet talebi olan öğrencilerden istenecektir)

7- Varsa zorunlu hazırlık sınıfı/ bilimsel hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi

Yayın Tarihi: 09/09/2023
Okunma Sayısı: 334