Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

Çağdaş ve bilimsel gelişmelere dayalı olarak birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt verecek, etik değerlere, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi, lider vasıflarına sahip, sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Elinde bulundurduğu kaynakları ve imkânları en üst düzeyde kullanarak sağlık bilimleri alanında bilgi üreten, yayan, uygulayan, yetiştirdiği üstün nitelikli bireylerle ve bilime yaptığı katkılarla ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında danışılan örnek bir eğitim kurumu olmaktır.