Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2009 yılında Isparta Sağlık Yüksekokulunun kapatılması ile kurulmuştur. Bünyesinde Ebelik Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ve Gerontoloji Bölümü olmak üzere beş farklı disiplini barındıran, örnek bir eğitim-öğretim programı olan Fakültedir. Klinik bilimlere ait dersler ve staj eğitimi alanlarında yetkin, çağdaş bilgi ve beceri sahibi, araştırmacı, ulusal ve uluslararası platformda vizyon sahibi, güçlü bir akademik kadro ile sağlık bilimleri eğitimi verilmektedir. Fakültemiz bünyesindeki öğretim programları her yıl gözden geçirilerek güncellenmekte, genel yeterliliklerinin artırılması amacıyla, öğrencilerimiz kayıtlı oldukları ders programlarının dışında; üniversitenin farklı programlarındaki seçmeli derslerden de faydalanabilmektedirler. Ulusal ve Uluslararası eğitim işbirliği çalışmaları kapsamında çok sayıdaki öğrencimiz Erasmus, Farabi, Mevlana ve diğer ikili protokoller aracılığıyla eğitimlerinin bir bölümünü farklı ve seçkin yükseköğretim kurumlarında sürdürme olanağı bulmaktadırlar. Aynı işbirliği kanalları ile çok sayıda ulusal ve uluslararası öğrenci de fakültemizde eğitim almaktadır.

Sayısal Veriler

Çağrı Merkezi Sayısal Verileri