Hakkımızda

Türkiye yaşlı nüfus oranıyla 167 ülke içerisinde 66. sırada yer almaktadır. Yaşlı nüfusun, gittikçe artan bir oranla genel nüfusun önemli bir kısmı haline gelmesi yaşlıların yaşadığı sosyal, ekonomik ve politik sorunlarında da artışa neden olmuştur. Gerontoloji bilimi yaşlanma ve yaşlılık süreçlerine ilişkin bilimsel araştırmaları gerçekleştiren, bulgulara dayalı olarak aktif yaşlanma politikaları üreten, yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili var olan teorik yaklaşımları değerlendiren ve yenilerini oluşturan, uygulamalı çalışmaları sürdüren, toplumsal yaşam içinde sadece yaşlıları değil, tüm kuşakların yaşlanma süreçlerine ilişkin interdisipliner bir perspektifle sosyal, ekonomik, kültürel boyutları analiz etmektedir. Gerontoloji programını başarıyla tamamlayıp “Gerontolog” unvanı alan mezunlar, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya yönelik önlemleri alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde iş organizasyonu yapan, gerontolojik uygulama/hizmetleri konumlandıran, girişimleri başlatan, gerontolojik uygulama/hizmetlerin etkililik ve verimlilik değerlendirmesini yapan, gerontolojik hizmet/uygulama alanında süreç yönetimi yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişi olarak tanımlanırlar. Ayrıca Gerontolog; gerontolojik ampirik araştırmalardan elde edilen bulgularla hareket ederek, diğer bilimlerin teorilerinden de yararlanıp, yaşlı ve çevresinin ihtiyaçlarını dikkate alarak, güçlü taraflarını ve sorunlarını tespit etmektedir. Tespit edilen sorunların çözümü, güçlü tarafların korunması ve geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmaktadır. Türkiye’de fakülte düzeyinde eğitim veren üçüncü bölüm olma özelliğine sahip olan Gerontoloji Bölümünde ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına kazandırılacak gerontologlar, doktor, hemşire, psikolog, sosyolog, avukat, mimar, mühendis, geriatrist, iktisatçı, işletmeci, fizyoterapist, ergoterapist, aile ekonomisti, sosyal çalışmacı, eğitim bilimci, sağlık teknikeri, bakım teknikeri ve yaşlanma ile ilgili diğer meslek gruplarıyla işbirliği içinde; süreli ve sürekli yaşlı bakım hizmeti veren kurumlar, yaşlılara yönelik sosyal ve sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, yaşlılık ve yaşlanmaya ilişkin sosyal, ekonomik, hukuki, kültürel, tıbbi boyutlarda hizmet veren kurum ve kuruluşların fiziki çalışma koşulları dahilinde çalışmalarını yürütebilecektir.

Akademik Analizler