“1. Uluslararası Yaşlı İstismarı ve İhmali Sorununa Gerontolojik Perspektiften Yaklaşımlar Sempozyumu”

“1. Uluslararası Yaşlı İstismarı ve İhmali Sorununa Gerontolojik Perspektiften Yaklaşımlar Sempozyumu”

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ev sahipliğinde 15 Haziran Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen “1. Uluslararası Yaşlı İstismarı ve İhmali Sorununa Gerontolojik Perspektiften Yaklaşımlar Sempozyumu” sona erdi.

Çevrimiçi ortamda başlayan sempozyumun açılış konuşmalarını Gerontoloji Bölüm Başkanı ve The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) Türkiye Temsilcisi Doç. Dr. Işıl Kalaycı, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı ve INPEA Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. İsmail Tufan ve INPEA başkanı Susan B. Somers yaptı.

Mala Kapur Shankardass (INPEA Asya Temsilcisi) Hindistan’da, Lia Susanna Daichman (INPEA Temsilcisi)  Arjantin’de, Basit Ali Haidari Suudi Arabistan’da yaşanan yaşlı istisma ve ihmali sorununa dikkat çektiler ve çözüm önerileri sundular.

Prof. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül’ün moderatörlüğünde yapılan ikinci oturumda Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Sütlü toplumsal cinsiyet perspektifinden, Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Tekin feminist perspektiften yaşlı istismar ve ihmal konusunu ele almışlardır. Doç. Dr. Deniz Say Şahin yaşlı istismarının ve ihmalinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Hastaoğlu yaşlı bakımında yaşanan istismar ve ihmalin sonuçlarını ortaya koymuşlardır. Öğr. Gör. Dr. Hatice Oğuz Özgür yaşlıları olumsuz etkileyen dijital şiddet sorununun önemini vurgulamış, Dr. Aslı Gözde Akış yaşlı istismarı ve ihmali sorununun sonuçlarını ve müdahale yöntemlerini değerlendirmiştir. Dr. İbrahim Kaygusuz yaşlı istismar ve ihmal sorununu ülkeler düzeyinde ele almış ve ülkelerin soruna yönelik yaptığı uygulamaları tartışmıştır. 

Sempozyum yaşlı istismar ve ihmalinin önlenmesi konusunda ilerleme kaydetmek için önemli bir organizasyon olmuştur

Yayın Tarihi: 23/06/2023
Okunma Sayısı: 267