Genel Tanıtım

Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2009 yılında Isparta Sağlık Yüksekokulunun kapatılması ile kurulmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, deneyimli öğretim elemanları, çağdaş lisans eğitim programları, güncel teknolojik donanımı, bilimsel araştırmaları, uluslararası düzeydeki işbirlikleri ve itibarı ile sağlık bilimleri alanında eğitim, araştırma ve hizmetlerine yön vermektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesinin amacı yüksek düzeyde mesleki yeterliliklerin yanısıra; yaratıcı, girişimci, bilgi okuryazarı ve evrensel değerlere saygılı sağlık profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmektir.

Fakültemiz bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü,  ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü bulunmaktadır. Beslenme ve Diyetetik bölümüne öğrenci kabulü başlamamıştır.

Ebelik bölümünden mezun öğrenciler “Ebe”; Hemşirelik bölümünden mezun öğrenciler “Hemşire” ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun öğrenciler “Fizyoterapist” ve ünvanı alırlar.

Fakültemiz bünyesindeki öğretim programları her yıl gözden geçirilerek güncellenmekte, genel yeterliliklerinin artırılması amacıyla, öğrencilerimiz kayıtlı oldukları ders programlarının dışında; üniversitenin farklı programlarındaki seçmeli derslerden de faydalanabilmektedirler. Ulusal ve Uluslararası eğitim işbirliği çalışmaları kapsamında çok sayıdaki öğrencimiz Erasmus, Farabi, Mevlana ve diğer ikili protokoller aracılığıyla eğitimlerinin bir bölümünü farklı ve seçkin yükseköğretim kurumlarında sürdürme olanağı bulmaktadırlar. Aynı işbirliği kanalları ile çok sayıda ulusal ve uluslararası öğrenci de fakültemizde eğitim almaktadır.

Fakültemizde lisans derecesi almak için 240 AKTS'yi(dönemlik 30 AKTS ve 8 yarıyılda toplam 240 AKTS)başarılı ile tamamlamış olmak gerekir. Mezunlarımızın diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından da tescil edilmektedir. Sağlık profesyonelleri olarak kariyerlerini sürdürebilmelerinin yanı sıra, isterlerse daha üst düzeyde akademik çalışma da yapabilmektedirler.

 

BÖLÜMLER

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Programın amacı  hareket ve fonksiyon bozukluklarını belirlemek, önlemek, tedavi etmek ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmak için gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile donanmış; toplum yararını gözeten; araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı uygulama becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir.

Bölümümüzdeki lisans programı,ortak zorunlu,zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTSlik dersten oluşur.Seçmeli dersler programın en az %25'ini oluşturur

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTSlik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve en az 4 üzerinden 2.00 akademik ortalamaya sahip olmak gerekmektedir

Bölümümüz 4 yıllık eğitim-öğretim süresinde, 1. sınıfta temel tıp bilimleri, 2. sınıfta temel bölüm derslerine giriş, 3. sınıfta temel bölüm dersleri, 4. sınıfta klinik uygulama yer almaktadır. 2. ve 3. sınıf sonunda devlet hastaneleri veya özel hastanelerin fizik tedavi, nöroloji, ortopedi, spor hekimliği, pediatri kliniklerinde 3 haftalık süreçte yaz stajı yapılmaktadır. Öğrenciler, 4. sınıfta yer alan klinik uygulama kapsamında ortopedi, nöroloji, fizik tedavi, spor bilimleri ve pediatri kliniklerinde staj yapmaktadır. Aynı yıl içinde proje geliştirme kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

Bölümde 2 öğretim üyesi 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, hemşirelik alanında profesyonel meslek üyeleri yetiştiren, vizyonu, deneyimli kadrosu, güncel teknolojik donanımı, uluslararası düzeyde iş birlikleri ve  bilimsel araştırmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen  bir hemşirelik  eğitim kurumu olmaya devam etmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde okutulan dersler, temel mesleki dersler, destek dersleri ve beşeri dersleri olmak üzere 3 grupta toplanmaktadır. Hemşirelik Programında dersler; kuramsal, uygulamalı, laboratuar, araştırma proje yürütme, seminer ve makale sunumu şeklinde olup bireyleri mesleki yaşantıya hazırlamayı hedeflemektedir.

Derslerin uygulamaları, SDÜ. Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı diğer hastaneler, Halk sağlığı kurumuna bağlı ASM’lerde yapılmaktadır.

Bölümde 3 öğretim üyesi, 8 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi görev almaktadır.

 

EBELİK BÖLÜMÜ

Programın amacı; gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapabilen; doğum öncesi anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapabilen; doğum anında annenin bakımını yapabilen; fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyebilen; normal doğum yaptıran ve gerekli hallerde epizyotomi yapabilen; acil durumlarda makat doğum yaptırabilen; anne ve yeni doğandaki anormal durumları belirleyebilen; gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen; yenidoğanın bakım ve izlemini yapabilen; annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, riskli durumlarda sevk eden; jinekoloji ve obstetri alanındaki patolojik vakaların bakımını yapabilen; aile planlaması uygulamalarına katılan; gebelikte, dahili ve cerrahi sorunların bakımını başlatabilen ebeler yetiştirmektir

Bölümde 3 öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi, ve 1 araştırma görevlisi görev almaktadır.

Yayın Tarihi: 08/07/2015
Okunma Sayısı: 8079