Akademik Kadro

Ebelik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÖZBAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Banu ASLAN 

Doç.Dr. Çiğdem GÜN KAKAŞÇI

Öğr. Gör. Dr. Kadriye ESEN

Öğr. Gör. Ayşegül YILMAZ

Araş.Gör.Emine ALVER

Araş.Gör. Seray GEREY