Akademik Kadro

Ebelik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÖZBAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Banu ASLAN YILMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜN KAKAŞÇI

Öğr. Gör. Ayşegül YILMAZ

Öğr. Gör. Kadriye ESEN