Misyon & Vizyon

Misyon

Gebelikte, doğum anında ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğan izlenimi yapabilen, normalden sapmaları belirleyebilen ve normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilen, ayrıca normalden sapma durumlarında profesyonel ebelik yaklaşımlarını kullanabilen ebeler yetiştirmek.

Vizyon

Ebelik alanındaki gelişmeler doğrultusunda temel bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik sahibi, çağdaş rollere sahip, kanıta dayalı uygulamaları yapabilen, özgüven sahibi; sağlık, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği temel bilgileri ebelik ile ilişkilendirebilme becerisine sahip; mesleki uygulamaları ve sorumluluklarını profesyonel ebelik değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirebilen; kadın ve çocuk sağlığı konusunda izlem, eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilen; gebelik, doğum, doğum sonrası dönemde anne/ fetüs/ yenidoğanı izleyebilen ve değerlendirebilen; gebelik, doğum, doğum sonu dönemde anne/fetüs/yenidoğanın bireyselleştirilmiş bakımını yapabilen, görülen riskli durumlarda uygun girişimlerde bulunabilen, gerektiğinde sevk edebilen; sağlık ekibi içerisinde etkili iletişim, liderlik ve yönetim becerisine sahip; sağlık sorunlarına duyarlı , yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış, mesleki kariyer stratejilerine sahip ebeler yetiştirmektir.