Organizasyon Şeması

Ebelik bölümü dört yıllık bir lisans programı olup tek anabilim dalından oluşmaktadır.

Ebelik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÖZBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Banu ASLAN YILMAZ

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem GÜN KAKAŞÇI

Öğr. Gör. Ayşegül YILMAZ

Öğr. Gör. Kadriye ESEN