Kurullar

Ebelik Bölüm Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÖZBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Banu ASLAN 

Doç.Dr.Çiğdem GÜN KAKAŞÇI

Öğr. Gör. Ayşegül YILMAZ

Öğr. Gör. Kadriye ESEN