Kurullar

Ebelik Bölüm Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÖZBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Banu ASLAN YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜN KAKAŞÇI

Öğr. Gör. Ayşegül YILMAZ

Öğr. Gör. Kadriye ESEN