BİRİM KALİTE ÇALIŞMALARI

Birim Kalite Komisyonu Üye Listesi  Tıklayınız
Birim Danışma Kurulu Üye Listesi Tıklayınız

Akreditasyon Komisyonu Toplantı Raporu (Öğrenci Katılımlı ) Tıklayınız
Birim Arge Raporları Tıklayınız
SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi  Kalite Faaliyetleri Çapraz Akran Değerlendirme Raporu Tıklayınız

26.10.2020 Tarihli Kalite Güvence Birimi Toplantı Tutanağı Tıklayınız
25.09.2020 Tarihli Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı Tıklayınız
27. 10. 2020 Tarihli Kalite Güvence Birimi Toplantı Tutanağı Tıklayınız
03.12. 2021 Tarihli Kalite Güvence Birimi Toplantı Tutanağı Tıklayınız
09.02.2022 Tarihli Kalite Güvence Birimi Toplantı Tutanağı Tıklayınız
31.05.2022 Tarihli Kalite Güvence Birimi Toplantı Tutanağı Tıklayınız 

Öğrenci Memnuniyet Anketi Tıklayınız
Akademik Personel Memnuniyet Anketi Tıklayınız

AKTS Ders Bilgi Paketleri Kontrol Listesi Tıklayınız 
Ders Bilgi Paketlerinin ve Ders İçeriklerinin Eksikliklerinin Giderilmesi Tıklayınız

Fakülte Yönetim Kurulu Kararları İş Akış Şeması Tıklatınız
Gelen Evrak İş Akış Şeması Tıklayınız 
Gİden Evrak İş Akış Şeması  Tıklayınız
Mezuniyet İşleri İş Akış Şeması Tıklayınız

POKÖ Döngüsü Tamamlanan Süreçler Tıklayınız

1. Uluslararası - 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi Tıklayınız
Erasmus + Akademik ders verme hareketliliği programı Tıklayınız
Erasmus+ Programı 2021 Yılı Ana Eylem 2- Mesleki Eğitimde İşbirliği Proje Başvurusu Tıklayınız
Öğretim Elemanı Erasmus Görevlendirmesi Tıklayınız

Öğrenci Danışmanlık Sistemi Tıklayınız

 

Birim Mezun İzleme Sistemi Tıklayınız 

Tubitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Başvurusu. Tıklayınız

Eğiticilerin Eğitimi için Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı'ndan Görevlendirme Talebi Tıklayınız
Sertifika Örneği Tıklayınız

Dezavantajlı gruplara yönelik (engelli, yoksul, yabancı uyruklu vb) birim bazında planlama ve uygulama örneği Tıklayınız 

AKREDİTASYON KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI. Tıklayınız
14.12.2021 tarihli Akreditasyon Toplantısı Tıklayınız
11.03.2022 tarihli akreditasyon toplantısı Tıklayınız 
Dış Paydaş Tarafından Verilen Oryantasyon Eğitimi Tıklayınız