Birim Kalite Çalışmaları

Birim Kalite Komisyonu Üye Listesi  Tıklayınız
Birim Danışma Kurulu Üye Listesi Tıklayınız

Birim Kalite Politikası Tıklayınız

Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Komisyonu Toplantı Raporu (Öğrenci Katılımlı ) Tıklayınız
SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi  Kalite Faaliyetleri Çapraz Akran Değerlendirme Raporu Tıklayınız
Birim Öz Değerlendirme Raporu Tıklayınız
Bölüm AR-GE Raporları Tıklayınız

(1) ‍26.10.2020 Tarihli Kalite Güvence Birimi Toplantı Tutanağı Tıklayınız
(2) 27. 10. 2020 Tarihli Nolu Kalite Güvence Birimi Toplantı Tutanağı Tıklayınız
(3) 03.12. 2021 Tarihli Kalite Güvence Birimi Toplantı Tutanağı Tıklayınız
(4) 09.02.2022 Tarihli Kalite Güvence Birimi Toplantı Tutanağı Tıklayınız
(5) 31.05.2022 Tarihli Kalite Güvence Birimi Toplantı Tutanağı Tıklayınız
Birim Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı ( 25.09.2020 ) Tıklayınız
Birim Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı ( 18.10.2022 ) Tıklayınız
Araştırma Görevlileri Toplantı Tutanağı Tıklayınız
Öğrenci Temsilcileri Toplantısı Tıklayınız

Öğrenci Memnuniyet Anketi Tıklayınız
Akademik Personel Memnuniyet Anketi Tıklayınız
Öğrenci Memnuniyet Anketi (2022) Tıklayınız
İdari Personel Memnuniyet Anketi (2022) Tıklayınız
Akademik Personel Memnuniyet Anketi Tıklayınız

‍‍

Ders Bilgi Paketlerinin ve Ders İçeriklerinin Eksikliklerinin Giderilmesi Tıklayınız
Ders Bilgi Paketlerinin Doluluk Oranları (Ebelik) Tıklayınız
Ders Bilgi Paketlerinin Doluluk Oranları (Hemşirelik) Tıklayınız
Ders Bilgi Paketlerinin Doluluk Oranları (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon) Tıklayınız

Gelen Evrak İş Akış Şeması Tıklayınız
Giden Evrak İş Akış Şeması Tıklayınız 
Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kuruluna Profesör Üye Seçimi İş Akış Şeması Tıklayınız
Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kuruluna Doçent Üye Seçimi İş Akış Şeması Tıklayınız
Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kuruluna Dr.Öğr.Üyesi Üye Seçimi İş Akış Şeması Tıklayınız
Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Gündem Oluşturulması İş akış Şeması Tıklayınız
Göreve Başlama İş Akış Şeması Tıklayınız
Mazeret ve Hastalık İzin İşlemleri İş Akış Şeması Tıklayınız
Yıllık İzin İşlemleri İş Akış Şeması Tıklayınız
Mezuniyet İşlemleri İş akış Şeması Tıklayınız
Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri İş Akış Şeması Tıklayınız

POKÖ Döngüsü Tamamlanan Süreçler Tıklayınız
PUKÖ Döngüsü Tamamlananlar Tıklayınız
PUKÖ Döngüsü Tamamlanmayanlar Tıklayınız

1. Uluslararası - 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi Tıklayınız
Erasmus + Akademik ders verme hareketliliği programı Tıklayınız
Erasmus+ Programı 2021 Yılı Ana Eylem 2- Mesleki Eğitimde İşbirliği Proje Başvurusu Tıklayınız
Öğretim Elemanı Erasmus Görevlendirmesi Tıklayınız

Ebelik Bölümü Danışmanlık Toplantı Tutanakları Tıklayınız
Hemşirelik Bölümü Danışmanlık Toplantı Tutanakları Tıklayınız
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Danışmanlık Toplantı Tutanakları Tıklayınız

 

 

Tubitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Başvurusu. Tıklayınız

‍Eğiticilerin Eğitimi için Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı'ndan Görevlendirme Talebi Tıklayınız
Sertifika Örneği Tıklayınız
Araştırma Görevlilerine Yönelik Yapılan Araştırma Etiği Eğitimi Tıklaynız
Araştırma Görevlilerine Yönelik Yapılan Proje Yazım Teknikleri Eğitimi Tıklayınız

Engelsiz Hareket Tıklayınız
Otizimli Birey Ebeveyinlerine Beden Farkindalik Terapisi Tıklayınız
İsitme Engelli Bireylere Yoga Tıklayınız
Yürüme Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye Egzersizi Tıklayınız
Empati Standı Tıklayınız
Otizimli Ögrencilere Uçurtma Şenliği Tıklayınız
Ebelik Bölümü Yabancı Uyruklu Öğrencilere Danışman Ataması Tıklayınız
Hemşirelik Bölümü Yabancı Uyruklu Öğrencilere Danışman Ataması Tıklayınız
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yabancı Uyruklu Öğrencilere Danışman Ataması Tıklayınız

Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları  Tıklayınız
14.12.2021 Tarihli Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Toplantısı Tıklayınız
11.03.2022 Tarihli Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Toplantısı Tıklayınız 
Dış Paydaş Tarafından Verilen Oryantasyon Eğitimi Tıklayınız

2 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ Tıklayınız
MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI ETKİNLİKLERİ Tıklayınız
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ETKİNLİKLERİ tıklayınız