Hakkımızda

Diyetisyenler, en az 4 yıllık beslenme ve diyetetik lisans programını başarıyla tamamlayıp, “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ve “Diyetisyen” unvanını alarak bu mesleği yapmaya ve uygulamaya hak kazanan sağlık profesyonelleridir. Diyetisyen; besini ve beslenmeyi en iyi şekilde bilen, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, yeterli ve dengeli beslenme konusunda toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, hastalık ve diğer özel durumlarda diğer tıbbi tedavilere uygun, tıbbi beslenme tedavisi programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili tek meslek grubudur. Hükümetlere, uluslararası kurumlara, endüstriye ve medyaya danışmanlık alanında liderdir. Beslenme ve diyetetik bölümünün amacı sağlığın korunması, iyileştirilmesi, toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesi için bu alanda çalışmalar ve araştırmalar yürüterek toplumsal katkı sağlamaktır. Bölümümüzde 1 profesör, 2 doçent, 1 doktora öğretim görevlisi ve 4 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Akademik Analizler