Misyon

Nitelikli lisans ve lisans üstü eğitim programları ile ülkeninyaşlanma ile ilgili gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen, birey, aile, topluma gerontolojik hizmeti sunabilen, araştırıcı, eğitimci, uygulayıcı, yönetici, lider, alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, mesleki hak ve sorumluluklarını bilen ve uygulayan, etik prensiplere bağlı Gerontologlar yetiştirmektir.