Ders Müfredatı

 

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL  ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ

YARIYIL I

Dersin Adı

Kredisi

AKTS KREDİSİ

Dersin Türü

Spor Bilimlerine Giriş

2

5

Z

Sportif Anatomi

2

4

Z

Uzmanlık Spor Dalı I

2

8

Z

Seçmeli Spor Dalı I

2

4

Z

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

2

YÖK

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

3

3

YÖK

Türk Dili

2

2

YÖK

İngilizce I 

2

2

YÖK

 

SporBilimlerineGiriş

Sporun kavramlarını, yayınlarını ve meslek alanlarını tanıtmak, insan ve -spor arasındaki ilişkileri, fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının spor bilimi ile ilişkileri, spor bilimlerinin Dünya'da ve Türkiye'deki gelişimi ve öncü kişileri, değişik ülkelerde spor biliminin durumu, performans ile spor bilimi arasındaki ilişkisi incelenecektir.

SportifAnatomi

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizler

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Temel klavye becerileri; kelime işlem ( wordprocessing ), grafik elektronik tablo, (Spreadsheeds), veri tabanı ( database ), programları ile çalışma; eğitim yazılımlarının ( Software ) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma.

Türk Dili

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yapıcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon çatısı, tema paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, eleştiri, hikaye, roman v.b.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale v.b.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

Uzmanlık Spor Dalı I

Uzmanlık dalı ile ilgili teknik, taktik konularını öğrenme ve uygulama.

 

Seçmeli Spor Dalı I

Seçmeli dalı ile ilgili teknik, taktik konularını öğrenme ve uygulama.

 

İngilizce I

Basit resimlerden anlam çıkarma, görülen, yaşanan ve izlenen bir olayı basit cümlelerle anlatma, basit deyimleri kullanma, bir masalı, hikayeyi açıklama ve özet yapma, noktalama işaretlerini tanıma ve kullanma, cümleyi öğelerine ayırma, tekil ve çoğul isimler, sıfat ve çeşitleri, şahıs ve ilgi zamirleri, yardımcı fiiller.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk inkılâbının yürütülmesindeki özellikler, hukuk ve eğitim sisteminin kurulması, ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç-dış siyaseti, Atatürk’ün ölümü, Atatürk İlkeleri, Atatürk döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış siyaseti (1938-1983 arası) anlatılır

 

 

 

YARIYIL II

Dersin Adı

Kredisi

AKTS KREDİSİ

Dersin Türü

Kinezyoloji

2

3

Z

İlk Yardım ve Spor Sakatlıklarından Korunma

2

2

Z

Spor Fizyolojisi I

2

4

Z

Spor Bilimlerinde Bilgi Teknolojileri

2

2

Z

Uzmanlık Spor Dalı II

2

8

Z

Seçmeli Spor Dalı II

2

5

S

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

2

YÖK

İngilizce II

2

2

YÖK

Türk Dili II

2

2

YÖK

TOPLAM

30

30

 

 

Kinezyoloji

kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları ve meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojikanalizleri.Baş-Boyun gövde üst ve alt ekstremitelerin hareketleri ile bu hareketlere katılan kaslar,belli spor dallarında temel hareketler ve bu hareketlere katılan kasların öğrenimi ile öğretimini kapsar.

İlk Yardım ve Spor Sakatlıklarından Korunma

vücudun çeşitli organlarının bakımı, enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma. İlk yardım tanımı, amacı, yaralanma, donma, yanık, güneş çarpması, zehirlenme, boğulma, kırık çıkıklar, solunum ve kalp durmasında ilk yardım, spor sakatlıkları hakkında bilgi.

Spor Fizyolojisi I

Tanım ve Terimler İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve farklı sistemlerin çalışma mekanizmaları vücudun enerji kaynakları, kas sistemi ve diğer yapıların spor egzersiz anında işleyişi ve performans artışındaki rolünü incelemek.

Spor Bilimlerinde Bilgi Teknolojileri

Paint, Grafik elektronik tablo, (Spreadsheeds), veri tabanı ( database ), programları ile çalışma; eğitim yazılımlarının ( Software ) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma.

Uzmanlık Spor Dalı II

Uzmanlık dalı ile ilgili teknik, taktik konularını öğrenme ve uygulama.

 

Seçmeli Spor Dalı II

Seçmeli  dalı ile ilgili teknik, taktik konularını öğrenme ve uygulama.

 

İngilizce II

Seviyeye uygun metinler üzerinde okuma çalışmaları yapma, yazılı-sözlü anlatım, dil bilgisi-imla egzersizleri, kelime dağarcığını geliştirme, bağ, edat zarf cinsinden kelimeleri cümle içinde kullanma, fiillerde zaman kullanımı, basit aritmetik işlem kavramları, mektup yazma, doğal ve toplumsal bir olayı anlatma.

Türk Dili II

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe'nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar.

 

 

YARIYIL III

Dersin Adı

Kredisi

AKTS KREDİSİ

Dersin Türü

Antrenman Bilimi I

3

3

Z

Mesleki İngilizce I

2

3

Z

Spor Fizyolojisi II

2

4

Z

Sporda Performans Testleri I

2

4

Z

Uzmanlık Spor Dalı III

2

8

Z

Seçmeli Spor Dalı III

2

4

S

Fiziksel Uygunluk I

3

4

Z

TOPLAM

16

30

 

 

AntrenmanBilimi I

Antrenman biliminin temel ilkeleri, antrenman kavramı,temel motorik özelliklerin tanımı ve antrenmanı,antrenman planlaması,ilkeleri ve dinlenme.Kuvvet,dayanıklılık,sürat,hareketlilik ve koordinasyon.Sporda ısınma ve ilkeleri,sporsal testler.

Mesleki İngilizce I

Spor terimlerini, branşları İngilizce yaşanan ve izlenen bir olayı basit cümlelerle anlatma

Spor Fizyolojisi II

Enerji iş güç kavramları enerji sistemlerinin genel özellikleri,enerji sistemlerinin genel özellikleri,enerji sistemleri ve sportif aktivitelerle ilişkisi,toparlanma,motor ünite ve kas fibriltipleri, kasfibril tiplerinin sportif aktivitelerle ilişkisi,kasılmatipleri,hareketin kontrolü ve kas duyu organları,kuvvet antrenmanlarında ortaya çıkan dolaşımsal ve periferal durumlar.

Sporda Performans Testleri I

Sporda Ölçme ve organizasyon öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri not verme.

Test tanımı, unsurları, test yapılırken dikkat edilecek hususlar branşlara özel testler, testlerin özellikleri ve nasıl uygulanması gerektiği

Fiziksel Uygunluk
Fiziksel uygunluğun tanımı, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için temel antrenman metotlarının tanıtımı ve uygulanması.

Uzmanlık Spor Dalı III

Uzmanlık dalı ile ilgili teknik, taktik konularını öğrenme ve uygulama.

Seçmeli Spor Dalı III

Seçmeli dalı ile ilgili teknik, taktik konularını öğrenme ve uygulama.

 

 

YARIYIL IV

Dersin Adı

Kredisi

AKTS KREDİSİ

Dersin Türü

Antrenman Bilimi II

3

3

Z

Mesleki İngilizce II

2

3

Z

Psikomotor Gelişim

2

3

Z

Sporda Performans Testleri II

2

4

Z

Uzmanlık Spor Dalı IV

2

7

Z

Seçmeli Spor Dalı IV

2

7

S

Fiziksel Uygunluk II

3

3

Z

TOPLAM

20

30

 

 

AntrenmanBilimi II

Antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, planlanması, mikro, makro, yıllık planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biomotor yeteneklerinin geliştirilmesi

Mesleki İngilizce II

Spor terimlerini, branşları İngilizce yaşanan ve izlenen bir olayı basit cümlelerle anlatma

Psikomotor Gelişim

Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kurumsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.

Sporda Performans Testleri II

Saha ve salon testleri, Wingate testi, otur uzan testi,balke, Cooper, astrandtrendmill testi, kuvvet testleri, biyoelektrik İmpedans,  Test tanımı, unsurları, test yapılırken dikkat edilecek hususlar branşlara özel testler, testlerin özellikleri ve nasıl uygulanması gerektiği

Uzmanlık Spor Dalı IV

Uzmanlık dalı ile ilgili teknik, taktik konularını öğrenme ve uygulama.

Seçmeli Spor Dalı IV

Seçmeli dalı ile ilgili teknik, taktik konularını öğrenme ve uygulama.

 

 

 

YARIYIL V

Dersin Adı

Kredisi

AKTS KREDİSİ

Dersin Türü

Sporcu Beslenmesi

2

2

Z

Spor Bilimlerinde Araştırma Metodları ve İstatistik I

2

2

Z

Mesleki İngilizce III

2

2

Z

Spor Psikolojisi

2

4

Z

Aerobik-Step-Pilates I

0

2

Z

Uzmanlık Spor Dalı V

2

8

Z

Seçmeli Spor Dalı V

2

5

S

Spor Bilimleri Mesleki Uygulama I

2

5

Z

TOPLAM

20

30

 

 

Spor Psikolojisi

Tanımı, temel kavramları, amacı, gelişimi ve günümüzdeki çalışma alanları, sporda performansı etkileyen bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, psikolojik antrenman, yarışma, sporda grup dinamiği ve liderlik.

SporcuBeslenmesi

Temel beslenme ilkeleri, beslenmenin tanımı ve önemi. Yeterli ve dengeli beslenmek için gerekli olan besin öğeleri, vücut çalışmasındaki etkinlikleri ve sportif beslenmedeki önemi. Besinler: Besin grupları, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler. Suyun organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, yarış öncesi, yarış arası, yarış sonrası beslenme ilkeleri. Sporcu beslenmesinin önemi-sorunlar ve çözüm yolları. Vücutta enerji oluşumu ve harcanması. Sporcuların enerji gereksinimi. Sporcuların yarışma sonrası beslenme özellikleri. Sporcularda ağırlık kontrolü.

Aerobik-Step-Pilates I

Tanımı, tarihi gelişimi, kategorileri, temel bale-dans figürleri, eşli hareketler, farklı kültürlerin dansları, fiziksel aktivite ve alıştrımaların müzik eşliğinde düzenli bir şekilde yapılması. Aerobik-step ve dans eğitimcisinin özellikleri. Uygun step duruşları. Step temel hareketleri.  Step çalışmalarının bölümleri. Step önce ve sonrası ısınma ve gevşeme.

 

Spor Bilimlerinde Araştırma Metodları ve İstatistik I

İstatistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Temel Kavramlar, Ölçme ve Ölçekler, İstatistiksel Verilerin Toplanması, İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi ve Tablolar ile Özetlenmesi, Merkezi Eğilim Ölçüleri (Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Kuadratik Ortalama, Tartılı Ortalama, Mod, Medyan), Oranlar ve Yüzdeler, Değişim Ölçüleri

Uzmanlık Spor Dalı V

Uzmanlık dalı ile ilgili teknik, taktik konularını öğrenme ve uygulama.

Seçmeli Spor Dalı V

Seçmeli dalı ile ilgili teknik, taktik konularını öğrenme ve uygulama.

Spor Bilimleri Mesleki Uygulama I

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Mesleki İngilizce III

Branşlara göre öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce’yi takip edebilecekleri temel İngilizce bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, 3 kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi.

 

 

 

YARIYIL VI

Dersin Adı

Kredisi

AKTS KREDİSİ

Dersin Türü

Çocuk ve Spor

2

3

Z

Spor Bilimlerinde Araştırma Metodları ve İstatistik II

2

4

Z

Mesleki İngilizce VI

2

2

Z

Uzmanlık Spor Dalı VI

2

8

Z

Aerobik-Step-Pilates II

0

2

Z

Seçmeli Spor Dalı VI

2

5

Z

Spor Bilimleri Mesleki Uygulama II

2

6

S

TOPLAM

18

30

 

 

Çocuk ve Spor

Çocuk ve spor üzerine görüşler, çocuk gelişimi (somatik, motork, duyusal ve sosyal yönleriyle) hareket eğitimi ve çocuklarda antrenman (çocuk antrenmanının amacı, içeriği, aşamaları, tehlike ve riskleri), kondisyonel motorik özellikleri ve antrenman önerileri, psikomotor özellikler ve eğitimi, çocuk antrenmanlarının periyotlaması, çocuk ve müsabaka, yetenek ve yatkınlık kavramının tanımı, yetenek seçimi ve araştırmasına yönelik ön şartlar, bireysel ve takım sporlarında yetenek seçimi ilkeleri, uygulama örnekleri, bilimsel ve uygulama alanındaki deneyim birikimleri, yetenek seçimi için çağdaş model örneklerinin değişik örneklemeleri.

 

Spor Bilimlerinde Araştırma Metodları ve İstatistik II

Ortalama Sapma, Standart Sapma, Varyans, Değişim Katsayısı, Çarpıklık Katsayısı ve Basıklık Katsayısı), Momentler, İki Değişkene Göre İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi ve Tablolar ile Gösterilmesi, İlişki Katsayıları, Pearson Çarpım Moment Korelasyonu, Kısmi Korelasyon, Kontenjans Katsayısı, Pi Katsayısı, Spearman Sıra Korelasyon Katsayısı, Cramer‘in İlişki Katsayısı, Basit Lineer Regresyon, Bazı Önemli Olasılık Dağılımları (BinomPoisson, Normal) ve Özellikleri, Standart Puanlar.

Aerobik-Step-Pilates II

kategorileri, temel bale-dans figürleri, eşli hareketler, farklı kültürlerin dansları, fiziksel aktivite ve alıştrımaların müzik eşliğinde düzenli bir şekilde yapılması. Aerobik-step ve dans eğitimcisinin özellikleri. Uygun step duruşları. Step temel hareketleri.  Step çalışmalarının bölümleri. Step önce ve sonrası ısınma ve gevşeme.

Mesleki İngilizce

Branşlara göre öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce’yi takip edebilecekleri temel İngilizce bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, 3 kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi.

Spor Bilimleri Mesleki Uygulama II

Mesleki uygulama I in devamı niteliğindedir. Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Uzmanlık Spor Dalı VI

Uzmanlık dalı ile ilgili teknik, taktik konularını öğrenme ve uygulama.

Seçmeli Spor Dalı VI

Seçmeli dalı ile ilgili teknik, taktik konularını öğrenme ve uygulama.

 

 

 

YARIYIL VII

Dersin Adı

Kredisi

AKTS KREDİSİ

Dersin Türü

Seçmeli Spor Dalı VII

2

8

S

Uzmanlık Spor Dalı VII

2

8

Z

Spor Bilimleri Mesleki Uygulama III

2

10

Z

Sporda Yönetim ve Organizasyon

2

4

Z

TOPLAM        

8

30

 

 

Spor Bilimleri Mesleki Uygulama III

Mesleki uygulama II nin devamı niteliğindedir. Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve organizasyon  kavramları, yönetimin özellikleri; yönetim ve organizasyonun  önemi; genel şekliyle örgüt ve yönetim düşüncesindeki gelişmeler; genel nitelikleri ile örgütsel sistem (amaç, yapı, işleyiş, ilişki, araçlar) ve konumlanışı. Yönetici kavramı, yönetsel organlar ve yönetici türleri, yönetici faaliyetleri, yöneticinin rolleri, yöneticinin özellikleri; karar organı olarak yönetimin yüklendiği rol; yöneticilik ve liderlik farklılıkları, yöneticinin güç kaynakları, yönetici eğitimi, yetiştirme ve geliştirme; yönetimin sorumlulukları ve iş etiği; genel olarak yönetim süreci etkinlikleri (planlama, örgütleme, yürütme, uyumlaştırma ve denetleme). Yönetsel zamanın etkin kullanımı; günümüzde ve gelecekte yönetimin önemi ve yöneticilerde bulunması gereken nitelikler.

Uzmanlık Spor Dalı VII

Uzmanlık dalı ile ilgili teknik, taktik konularını öğrenme ve uygulama.

Seçmeli Spor Dalı VII

Seçmeli dalı ile ilgili teknik, taktik konularını öğrenme ve uygulama.

 

 

 

YARIYIL VIII

Dersin Adı

Kredisi

AKTS KREDİSİ

Dersin Türü

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler

0

2

Z

Olimpiyatlar ve Olimpizm

3

6

Z

Bitirme Projesi

2

8

Z

Uzmanlık Spor Dalı VIII

2

6

S

Seçmeli Spor Dalı VIII

2

4

S

Spor Bilimleri Mesleki Uygulama IV

2

4

Z

TOPLAM

11

30

 

 

Spor Bilimleri Mesleki Uygulama IV

Mesleki uygulama III ün devamı niteliğindedir. Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Bitirme Projesi

Sporla Bilimleri ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri değerlendirme, çalışmaları raporlaştırma ve sunma.

Olimpiyatlar ve Olimpizm

Olimpiyat Oyunları Organizasyonları hakkında bilgi sahibi olur, olimpiyat oyunları organizasyonlarının Kente ve Ülkeye Katkılarının bilir, Antik ve Modern Olimpiyat Oyunları hakkında bilgi sahibi olur, Olimpizm ve Olimpiyat Kavramları ve temel Prensiplerini bilir, Oyun,Hareket eğitimi ve beden eğitimi kavramlarını bilir

Uzmanlık Spor Dalı VIII

Uzmanlık dalı ile ilgili maç analizi teknik, taktik konuları uygulama.

Seçmeli Spor Dalı VIII

Seçmeli dalı ile ilgili maç analizi teknik, taktik konuları  uygulama.

 

Yayın Tarihi: 11/10/2013
Okunma Sayısı: 10257