12 Aralık 2019 Perşembe

Programın Amaçları

1560 defa okundu

Amaçları;


-Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olabilen,
-Bireyin bütüncül ve hümanist yaklaşımla bakım gereksinimlerini saptayabilen,
-Bakım Gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlayabilen,
-Saptadığı gereksinimlere yönelik profesyonel bakım verebilen,
-Verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilen,
-Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkili biçimde yürütebilen,
-Ülke sağlığının yükseltilmesi çalışmalarına etkin ve etkili katılabilen ve katkısının sonucunu değerlendirerek ileriye dönük hedefler saptayabilen, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler belirleyebilen,
-Ulusal ve Uluslar arası mesleki platformlarda yerini alabilen,
-Sorumluluklarını bilinçli taşıyabilen ve yetkilerini doğru kullanabilen,
-Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen,
-Hemşirelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilen,
-Sağlık bakımının yükseltilmesinde araştırma yoluyla bilgi tabanının ilerletilmesinde, uygulamacı, bilim adamı ve eğitici olarak geleceğin öncüleri olabilen,
-Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir.

AKADEMİK KADRO

İDARİ KADRO

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

DÖKÜMAN ARŞİVİ